vine

vine

#shootfilm #believeinfilm mamiya #kodak

EXIF information
model Mamiya 6 75mm (Portra 400)