pizza

pizza

#shootfilm #believeinfilm #mamiya6 #fuji #velvia

EXIF information
model Mamiya 6 75mm (Velvia 50)