infantry men

infantry men

#believeinfilm #portra #shootfilm #mamiya

EXIF information
model Mamiya 645 1000s 80mm (Portra 160)