ray

ray

#shootfilm #believeinfilm #mamiya #velvia

EXIF information
model Mamiya RB67 65mm (Velvia 50)