zoom

zoom

#shootfilm #believeinfilm #mamiya #velvia #hurleypro

EXIF information
model Mamiya 6 75mm (Velvia 50)