pizza guy

pizza guy

#shootfilm #believeinfilm #mamiya #kodak #ektar

EXIF information
model Mamiya 6 75mm (Ektar 100)