empty crib

empty crib

#believeinfilm #shootfilm #mamiya #kodak

EXIF information
model Mamiya 6 75mm (Portra 400)