one

one

#shootfilm #believeinfilm #mamiya #kodak #e100

EXIF information
model Mamiya 6 75mm (E100VS)