flat

flat

#shootfilm #believeinfilm #mamiya

EXIF information
model Mamiya 6 75mm (Velvia 100)