UT SR12

UT SR12

#believeinfilm #velvia

EXIF information
model Mamiya RB67 65mm (Velvia 100)