vegas

vegas

#believeinfilm #velvia

EXIF information
model Mamiya RB67 127mm (Velvia 50)