b17

b17

#believeinfilm #velvia

EXIF information
model Mamiya 645 1000s 80mm (Velvia 100F)