no push

no push

EXIF information
model Mamiya 645 1000s 80mm - Velvia 100F